Twin Disc Rolla Potkurit

Rolla Potkurit ovat laadullisesti ja hyötysuhteeltaan paras ratkaisu kaikkiin veneisiin tai laivoihin 500 – 5000 HP välillä. Jokainen Rolla potkuri on suuniteltu alusta alkaen teidän veneen tai laivan tarpeeseen. Potkureita suunnitellaan ja valmistetaan jotta ne vastaavat luokituslaitoksien vaatimuksia (RINA, ABS ym.).

Rolla tarjoaa kolmea eri tuotetta tai palvelua:

  • Perinteiset Potkurit (veden alla oleva)
  • Pintaa rikkovat Potkurit
  • CFD (Computational fluid dynamics / Numeerinen virtausdynamiikka) palveluita
    • Esim. Runkovastustutkimukset tai Potkuritutkimukset

Perinteiset Potkurit

Rolla suunnittelee ja valmistaa potkureita NiBrAl materiaalista 3m halkaisija koon asti. Tämä tarkoittaa tehoja 500 Hp ja 5000 Hp väliltä.

Jokainen potkuri suunnitellaan applikaatio mielessä ja käyvät 3D tutkimusta sekä geometrian optimointia. Rolla voi sen lisäksi analysoida suuniteltu rungon viivat ja tehdä alustava analysointi runkovastuksesta ja suorituskyvystä. Lisätietoa suunnitelu prosessista täältä.

Pintaa Rikkovat Potkurit

Rolla suunnittelee ja valmistaa pintaa rikkovia potkureita NiBrAl materiaalista 70″ halkaisija koon asti (teho 600 – 5500 Hp) ja ruostumattomasta dupleksiteräksestä tai 17-4 ruostumattomasta teräksesta 28″ halkaisija koon asti (teho 250 – 1400 Hp).

Potkureita suunnitellaan ja testataan eri menetelmin jotta Rolla pystyy tarjoaamaan tarkat laskelmat applikaatioille. Rollan pintaa rikkovat potkurit sopivat myös mainiosti yhteen Arneson Pintapotkurilaitteiden kanssa. Lisätietoa saa tästä.

CFD palveluita

Rolla tarjoaa pitkän kokemuksen takia kaikenlaisia CFD (Computational fluid dynamics / Numeerinen virtausdynamiikka) palveluita. Rolla pystyy tutkimuksien perusteella tekemään tarkkoja runkovastus analyysejä mitkä perinteisillä laskumenetelmillä ei ole mahdollista laskea.

Analyyseissä he pystyvät tarkistamaan veden virtaus kohdat ja antaa suosituksia rungon muutamiseen jotta rungosta saa paras mahdollinen suorituskyky applikaation nähden. Tutkimuksia pystytään suorittaa sekä liukuviin että uppoamarunkoisiin veneisiin. Lisätietoa saa tästä.