Garanti- förfrågningar

För att kunna ge bästa service i ditt ärende behöver vi ha uppgifter enligt nedan.

  • Enhetens Serienummer
  • Enhetens Modell
  • Chassiserienummer
  • Inköpsdatum
  • Leveransdatum (till slutkund)
  • Slutkund
  • Skadedatum
  • Drifttid (tim)
  • Felbeskrivning, gärna bilder, ljudfiler etc..

Garantiadministration

Aire Sand

Garantier

08-554 240 26
aire.sand@transauto.se

Anders Markström

Teknisk support, Mekatronik, växlings- och kontrollsystem. Garantier Twin Disc.

08-554 240 17
anders.markstrom@transauto.se